اخبار

عضو هیات علمی واحد زاهدان:

آنچه که شهرها را از یکدیگر متمایز می‌سازد وجود فرهنگ‌های متفاوت در هر شهر است

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان گفت: آنچه که شهرها را از یکدیگر متمایز می سازد وجود فرهنگ های متفاوت در هر شهر است.

علیرضا جلال زایی در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، افزود: رشد شهرنشینی و صنعتی شدن، جوامع شهری و فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادها و آداب و سنن دور کرده و جامعه را به سمت و سوی فرهنگ های وارداتی سوق می دهد.

کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری در ادامه بیان کرد: فرهنگ شهری بخش ویژه ای از فرهنگ عمومی جامعه شهری است که به طور مستقیم با برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ارتباط پیدا می کند.

به گفته وی، برای آنکه بتوان بسیاری از مشکلات و نابسامانی های شهری را کاهش داد باید فرهنگ شهری را در جامعه آموزش داد و این کار نیاز به یک مدیریت کارآمد و دقیق بر منابع فرهنگی شهر دارد.

جلال زایی تصریح کرد: یکی از مواردی که فرهنگ شهرنشینی را مورد توجه خود قرار داده است رعایت مقررات ترافیکی و حمل و نقل شهری است که عدم آموزش های کافی در این رابطه زندگی در جوامع شهری را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی اظهار کرد: آموزش های لازم از طریق نهادها و ارگانهای وابسته همچون شهرداری، راهنمایی و رانندگی و صدا و سیما می تواند فرهنگ حمل و نقل شهری و کاهش ترافیک های درون شهری و حتی برون شهری را موجب شود.

کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: فرهنگ یکی از مقوله های بنیادین زندگی انسان است که اساس و پایه بسیاری از ساختارهای اجتماعی است و فرهنگ مجموعه از  ارزشهای، باورها، آداب و رسوم زندگی، ابزارها و فنون مختلف و حتی نوع پوشش و مسکن انسانهاست.

وی افزود: ریشه بسیاری از معضلات شهری را باید در ضعف فرهنگ بومی و محله ای جست و جو کرد.

جلال زایی گفت: در شهرهای بزرگ تحرک اجتماعی و تغییر پایگاه طبقاتی به راحتی صورت می گیرد و نامتجانس بودن فرهنگ شهری بیشتر مواقع سازمان شکنی اجتماعی و تغییر ساختار سنتی را به همراه دارد.

این عضو هیات علمی در ادامه اظهار کرد: امروزه پیچیدگی شهرها بر اساس تعامل دقیق ارکان مختلف جامعه بخصوص مشارکت معنی دار شهروندان ساماندهی می شود.

به گفته وی با رشد صنعتی شهرها فرهنگ های سنتی و ارزشمند جای خود را به زندگی ماشینی داده و به نوعی چالشهای عمیقی در زندگی اجتماعی افراد بوجود آورده است.

جلال زایی تصریح کرد: امروزه شهرها دیگر رابطه تنگاتنگ اجتماعی را به صورت سنتی و دوستانه از دست داده اند و با ماشینی شدن زندگی نوعی فاصله در طبقات مختلف جامعه پدید آمده است.

وی ادامه داد: به دلیل شغل های متفاوت و موقعیت اجتماعی افراد به جای وجود علایق و احساسات، غلبه با موقعیت اجتماعی افراد است.

وی تاکید کرد: امروزه شهرها بیگانگی را در انسانها تقویت می کنند و احساس تنهایی و جدایی و تمایل به تنهایی را در میان طبقات مختلف جامعه رشد می هند.

کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: سکونت در شهر تعهداتی را برای مدیران شهری دارد و وظایفی را برای شهروندان به همراه می آورد که با تدبیر آموزشهای شهروندی می توان مشارکت را در بین شهروندان پیش از پیش ارتقا داد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.