اخبار

اربابی در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه تاکید کرد:

استفاده از توانمندی نیروی انسانی به دور از نگاه جنسیتی برای رقابت

رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت و الزام حضور بانوان در عرصههای مدیریتی، این امر را گامی مهم در راستای رسیدن به توسعه و پیشرفت دانست.

زهرا اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد زاهدان، نیروی انسانی را یکی از مهمترین و باارزشترین ذخایر کشور دانست و اظهار کرد: «کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای در حال توسعه اگر بتوانند از نیروی انسانی بجا و شایسته استفاده کنند و توانمندیهای نیروی انسانی به دور از نگاه جنسیتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بیشک میتوانند با کشورهای صنعتی و توسعهیافته رقابت کنند

رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: «بانوان دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهرهوری جامعه هستند اما متاسفانه حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه کمتر دیده میشود

این مسئول بیان کرد: «چون اکثر مدیران ارشد اجرایی در سازمانها، ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی مرد هستند، تمایلی از سوی آنان برای حضور بانوان در این عرصه‌ها دیده نمی‌شود و این جای بسی تاسف است

وی با بیان اینکه یکی از موانعی که بر سر راه مدیران زن قرار دارد، سقف شیشهای است، افزود: «سقف شیشه‌ای همان مانع نامرئی است که ناشی از تعصبات و تبعیضات سازمانی و دیدگاهی بوده و بانوان را از رسیدن به مناصب و موقعیتهای شغلی باز می‌دارد

اربابی از به‌کارگیری بیشترین مدیران زن در استان سیستان و بلوچستان در پستهایی چون معاون استاندار، شهردار، فرماندار و... خبر داد و بیان کرد: «نتیجه بهرهبرداری از توانمندیهای بانوان در استان ثابت کردهاست که زنان در صیانت از اسرار اداری و جلوگیری از اتئلاف اموال و دارایی دستگاه و سازمان محل خدمت خود، ثابت قدمتر هستند

این مسئول افزود: «امید است شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با شناسایی و معرفی بانوان توانمند و شایسته استان، در راستای استفاده مناسب از این توانمندیها گامهای مطلوبی را بردارد

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.