اخبار

تفاهم‎نامه در راستای توسعه مراکز رشد استان سیستان و بلوچستان بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش منعقد شد.

انعقاد تفاهم‎نامه ایجاد مرکز رشد وابسته در دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، در راستای سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر توسعه اقتصاد دانشبنیان و کسب درآمدهای غیر شهریهای، تاسیس شرکتهای دانشبنیان و حمایت از ایدهها و طرحهای فناورانه در دستور کار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته که انجام این مهم در گرو ایجاد زیرساختهای لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود است. یکی از مهمترین این زیرساختها، راهاندازی مراکز رشد واحدهای فناور است.

هدف از انعقاد این تفاهمنامه آغاز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور به عنوان مرکز رشد وابسته (اقماری) دانشگاه آزاد اسلامی و مشارکت، همکاری و استفاده از مجوز مرکز رشد واحد زاهدان به منظور تمهید مقدمات دریافت مجوز تأسیس مرکز رشد واحد خاش است.

به گزارش روابط عمومی واحد زاهدان، مدت زمان اعتبار این تفاهمنامه یک سال است.

    

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.