اخبار

عضو هيات علمي دانشگاه بیان کرد:

ایجاد پیوند و تعامل میان ارزش‌های تاریخی و فرهنگی از محورهای توسعه شهری

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان گفت: یكی از محورهای توسعه شهری پایدار، ایجاد پیوند و تعامل میان ارزشهای تاریخی و فرهنگی است.

علیرضا جلال زایی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار باید به مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، حفظ میراث فرهنگی، حفظ محیط زیست،‌ جامعه سالم و برآوردن نیازها توجه لازم را داشت.

كارشناس برنامه ریزی شهری در ادامه گفت: آثار به‌جا مانده از گذشتگان یك عنصر اساسی در ایجاد و حفظ هویت ملی و فرهنگی ماست به طوری كه آنها منابعی بدون جایگزین هستند كه می توانند میان آینده و گذشته وحدت ایجاد كنند.

جلال زایی تصریح كرد: توجه به میراث ماندگار و ارزشمند می تواند جامعه را به حفظ این ارزشها پیش ببرد و توسعه اجتماع را تضمین كند.

به گفته وی یادمانهای گذشتگان، حفظ موزه های ملی و حفظ ارزشهای فرهنگی هر یك خود عواملی هستند كه می توانند برنامه ریزان شهری را در توریسم محله های شهری و استفاده از آنها به عنوان یك الگو برای توسعه مناطق شهر یاری دهند.

وی تصریح كرد: ارزشهای تاریخی و فرهنگی شهرها منحصر به یادمانهای حكومتی و ناحیه مركزی شهر نیست بلكه هر گوشه و ناحیه شهر برای خود سرگذشت و ارزشهایی دارد كه به سهم خود به هویت های محلی و محله ای شكل می دهند و به سر زندگی در سراسر شهر كمك می كنند.

عضو هیات علمی دانشگاه در پایان اظهار داشت: امروزه شهرداری به عنوان یك سازمان مستقل می تواند به توسعه شهری كمك كند و با طراحی میادین مختلف شهر با محتوا و موضوعات ملی، مذهبی و فرهنگی می تواند مردم را با توسعه و فرهنگ مناسب شهرنشینی آشنا كند و به حفظ آثار ملی و تاریخی كه همان هویت ارزشمند ملی ایرانی است كمك كند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.