اخبار

برگزاری کارگاه‎های تخصصی با رویکرد درآمدزایی در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

حسینی مطرح کرد

مدیرکل دفتر توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری کارگاههای آموزشی، تخصصی و کاربردی با رویکرد در درآمدزایی با عناوین اقتصاد دانشمحور و اقتصاد دانشبنیان در سال آینده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، سید ابراهیم حسینی با حضور در واحد زاهدان در جلسه‌ای، هدف اصلی از تشکیل این جلسه را آشنایی با بخشها ورویکردهای دانشگاه در حوضه آموزشهای تخصصی و کاربردی کوتاه مدت درساختارهای جدید دانشگاه عنوان و اظهار کرد : «دانشگاه آزاد اسلامی در دو سال گذشته وارد رویکردهای جدید شده که یکی از این رویکردها کاهش وابستگی دانشگاه به شهریهی دانشجویان است.»

این مسئول افزود: «در راستای رسیدن به این هدف معاونت برنامهریزی و اقتصاد دانشبنیان شکل گرفت. این معاونت دو رویکرد دارد، یک رویکرد برنامه و بودجه و رویکرد دیگری که اهمیت بیشتر دارد، افزایش درآمدهای غیرشهریهای است.»

وی با تاکید بر اینکه چابک سازی دانشگاه از مهم ترین برنامههای دانشگاه آزاد اسلامی است، عنوان کرد: «موفقیت یک سازمان چابک نیازمند داشتن نیروی چابک و توانمند است.»

مدیرکل دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «باید توانمندیهای تخصصی عضو هیات علمی، کارکنان و مدیران ارتقا داده شود و این امر منوط به حضور در کارگاههای آموزشی است.»

حسینی خاطرنشان کرد: «برای برگزاری کارگاه با کیفیت باید از استادان و مربیان کارآمد و زبده استفاده کرد.»

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.