اخبار

پیغام خطا

User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/iauzah/domains/iauzah.ac.ir/public_html/includes/bootstrap.inc).
سارا فیروزیان

بهبود رفتار مردم، کار ویژه خبرنگاران

تحقیقات وسیعی به منظور ارزیابی اثرات خبر در رسانههای جمعی بر عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در جامعه انجام شده است که در همه این پژوهشها از این بخش در رسانههای جمعی به عنوان ابزاری زمینهساز نگرشهای اجتماعی و کنترل اجتماعی نام میبرند.

بدون شک جامعه رو به رشد و توسعه نیازمند نظم و پیشبینی پذیری است و این امر مستلزم عملکرد قابل قبول افراد جامعه به لحاظ اجتماعی است که مغایر بودن این عملکرد منجر به مجازات خواهد بود و این فرایند منجر به پدید آمدن کنترل اجتماعی میشود. در این حوزه رسانههای جمعی به عنوان یک منبع اصلی اطلاعات نقش ارزنده و بسزایی در پذیرش سازگاری و اطاعت ایفا میکنند، رسانه در ترویج الگوهای صحیح رفتاری و انتقاد از رفتارهای ضد اجتماعی و ضد اخلاقی در حوزه کنترل اجتماعی بسیار حائز اهمیت و اثربخش است.

نکته مهمی که باید اصحاب قلم و قشر فعال در رسانه مد نظر داشته باشند این است که ترویج ارزشهای اجتماعی و جایگزین کردن ارزشهای ضد اجتماعی ارتباط مستقیم با قلم اصحاب رسانه دارد.

روابط عمومی به عنوان بخش مهمی از جامعه است که وظیفهاطلاعرسانی و تبادل اطلاعات میان ملت، دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد و برای موفقیت در انجام وظایف باید ارکانی چون امنیت عاطفی، منزلت و جنس مخاطب، اعتماد و رضایتمندی متقابل مدنظر قرار گیرد.

خبرنگاران و اصحاب قلم در روابط عمومی باید بتوانند چگونه فکر کردن، برنامهریزی کردن، عمل کردن و تصویرسازی را در جامعهی هدف تبیین کنند و با ارائه محتوای پرحجم به رقابت بپردازند.

روابط عمومی در سازمان با در نظر گرفتن جایگاه رسانههای جمعی و این موضوع که رسانهها و ارتباطات جمعی عامل اصلی و مهم تحرک جوامع و دلیل توسعه هستند، میتواند با بهره‌گیری از رسانهها و استفاده بهینه از فرصت اطلاعرسانی، نقش حیاتی در تحول درک افراد، شناخت و آگاهی، مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... جامعه نسبت به سازمان ایفا کند.

بخش خبر و اطلاعرسانی در روابط عمومی برای دستیابی به هدف باید از اطلاعیابی و آگاهی مستمر و بهروز بهرهمند باشد، یک خبرنگار و صاحب قلم باید با تماسهای میان فردی، استفاده از نظر و مشاوره متخصصان و تجربیات آنان در تثبیت نقش اساسی خود موفق عمل کند.

یک خبرنگار موفق، پیشرو و خواهان توسعه جامعه باید منزلت اجتماعی و تخصص لازم را دارا و بر ساختار اجتماعی و بازخورد نوشتار خود واقف باشد، خبرنگار در روابط عمومی باید قدرت تحقیق و تجزیه و تحلیل، سیاستگزاری، برنامهریزی، ارتباطات و توجه به بازخورد ارسالی از عموم مردم را داشته باشد.

روابط عمومی در سه بخش مشخص اطلاعرسانی، تبلیغات و افکارسنجی عمل میکند که هر سه بخش نیازمند بانک اطلاعاتی کامل و جامع است، خبرنگار در روابط عمومی یک سازمان برای اطلاعرسانی و تحول افکار جامعه و دستیابی به هدف، نیازمند شناخت شاخصهای اجتماعی و عرصههای مختلف جامعه است.

خبرنگاران در روابط عمومی سازمانهای دولتی و خصوصی به عنوان مشاورانی برای مدیران ارشد و کارفرمایان بوده و به عنوان متخصصهایی که پیامهای مورد نیاز جامعه و سازمان را تولید و آنها را از طریق کانالهای رسانهای مختلف منتشر میکنند، نقش سازندهای در توسعه و معرفی شفاف سازمان بر عهده دارند.

در عصر حاضر با حضور در دهکده جهانی و با سرعت تبادل اطلاعات در دنیا نقش روابط عمومی در ارتقای آگاهی ادارات دولتی و بخش خصوصی و جامعه از طریق فناوریهای نوین مثل سایتهای خبری اینترنتی و شبکههای مجازی بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته میشود.

از مهمترین وظایف خبرنگاران در روابط عمومی می‏توان به دادن اطلاعات به مردم و انجام تلاشهای ترغیبی برای تغییر گرایشها و رفتار مردم و همت برای همراه کردن نگاهها و اقدامات و ترغیب برای مشارکت یک موسسه با جامعه هدف عنوان کرد که در نوع خود وظیفهای سنگین و بسیار مهم است.

مسئول خبر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

برچسب: 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.