اخبار

کمالیان عنوان کرد:

تحول آموزش عالی در دوره‎ مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی/تصاویر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، دوره جدید مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را آغاز تطور، تحول آموزش عالی و استحصال اقتدار دانست.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دکتر امینرضا کمالیان در نهمین جلسه شورای دانشگاه و دوازدهمین جلسه شورای تخصصی آموزشی استان با تبریک به جامعه دانشگاه آزاد اسلامی برای انتصاب دکتر فرهاد رهبر چهره فرهیخته ملی به عنوان رئیس این دانشگاه و قدردانی از زحمات دکتر نوریان، حرکت به سمت تحول فرهنگی، مدیریت هزینه و صرفهجویی، اعتلا و بالندگی دانشگاه در سطح بینالملل، ارج نهادن به فعالیتهای استادان و دانشجویان و ترقی و پیشرفت بیش از پیش در عرصههای علمی و تجاریسازی دانش را از مهمترین برنامههای دورهی جدید مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

وی اظهار کرد: «خواستهی اصلی و اساسی ما به عنوان عضوی از خانواده عظیم و سترگ دانشگاه آزاد اسلامی این است که ماهیت و صفات جوهره اسلامی ایرانی بیش از پیش در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد که این مهم از ارکان اصلی مطالبات رهبری نیز هست

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: «توجه به آداب دینی و شعائر مذهبی اسلامی در همه دانشگاه ها بسیار مهم و جز تکالیف واجب و اساسی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با تاکید بر حفظ ظاهر مناسب محیط دانشگاه و کشور اسلامی و تلاش برای تداول باطن و روح اعتقادی در دانشگاه گفت: «برای دستیابی به این هدف باید همافزایی در دستگاههای فرهنگی از قبیل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت فرهنگی دانشجویی، بسیج کارکنان، استادان و دانشجویی و تشکلهای اسلامی بیشتر از گذشته باشد

کمالیان با توجه به کاهش هزینه و تغییر مسیر درآمدزایی دانشگاه بیان کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون بدون توجه به سرمایه ارزشمند تولید علم و تجاری سازی دانش، تنها از طریق دریافت شهریه دانشجو درآمدزایی داشته است اما با تغییر هدف دانشگاه و گرایش به دانشگاه کارآفرین باید درآمدزایی از طریق تجاریسازی ایدههای نوین و جذب نخبگان و پژوهشگران نافع و سودمند انجام شود که در صدر این برنامهها ایجاد فضای مطلوب برای ترغیب استادان و دانشجویان پویا و ارج نهادن به فعالیتهای این قشر کارآمد و اثربخش است

این مسئول دانشگاهی با بیان اینکه باید پتانسیلهای موجود و ساکن به فرصتهای پویا و سودمند تبدیل شود، عنوان کرد: «در استان سیستان و بلوچستان به لحاظ داشتن مرز زمینی و آبی بسیار زیاد و تشابه فرهنگی با کشورهای همسایه باید گونه ای عمل کنیم که بتوانیم در عرصه بینالمللی و جذب دانشجویان خارجی رتبه های ممتاز و برجسته را کسب کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: «پتانسیل مرزهای خاکی و آبی برای دانشگاه آزاد اسلامی یک ارزش بیهمتاست و باید با استفاده از توانمندیهای دانشگاه و با کنش استراتژیک بستر مناسب برای تحقق این هدف متعالی فراهم شود

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.