اخبار

کمالیان تأکید کرد

حضور پررنگ زنان در حوزه‌های مدیریتی دانشگاه/ ضرورت شناسایی توانمندی‎های زنان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر شناسایی توانمندیهای زنان در دانشگاه خواستار حضور پررنگ بانوان فرهیخته و توانا در حوزه مدیریتی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، دکتر امین‌رضا کمالیان در نخستین جلسه شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: هدف اصلی از این شورا ایجاد فرصتهایی است که این فرصتها بستری برای فعالیت نیمی از جمعیت کشور و به‌ویژه دانشگاه باشد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ایجاد فرصتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... برای زنان را از الزامات این شورا عنوان و خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان آماده حمایت مالی و معنوی از فرصتهای ایجاد‌شده در شورای راهبردی زنان فرهیخته استان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بیان کرد: اعضای این شورا باید به عنوان الگوی نظریهپردازی برای اعضای هیات علمی و کارکنان باشد.

کمالیان با بیان اینکه مشارکت چشمگیر زنان در اداره مناطق و استانها یکی از باارزشترین دستاوردهایی است که در دولت تدبیر امید اجرایی شد، افزود: بر این اساس بانوان باید در نقشهای مدیریتی دانشگاه حضور پررنگ‌تری داشته باشند و این کار جزو اولویت‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان است.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.