اخبار

حضور پرشور هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه...

حضور پرشور هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان/تصاویر

حضور پرشور هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان