اخبار

به گزارش خبرنگار روابط عمومی....

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان؛ همصدا با ایران، همراه با فلسطین و قدس/تصاویر

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان همراه با امت روزه‌دار و همیشه در صحنه ایران اسلامی یک بار دیگر با حضور متفاوت در راهپیمایی روز قدس و خلق حماسه‌ای ماندگار، حمایت خود از ملت مظلوم فلسطین و قدس شریف و انزجار از استکبار جهانی را نشان دادند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، روسا، دانشجویان، استادان و کارمنداندانشگاه آزاد اسلامی و معلمان و دانش آموزان سما با حضور خود در راهپیمایی روز قدس اعلام انزجار خود را نسبت به دشمنان اسلام نشان دادند و خواستار آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیست غاصب شدند.

دانشگاهیان همراه با مردم شریف زاهدان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و دیگر شعارهای انقلابی حشم و انزجار خود را از اقدام و انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز کردند.

راهپیمایی کنندگان افزون بر محکومیت اقدامات آمریکا در منطقه و با قرائت قطعنامه پایانی اعلام کردند که هیچگاه دست از حمایت ملت مظلوم فلسطین و قدس شریف نخواهند کشید و تا آزادی کامل قدس در برابر رژیم منحوس صهیونیست و استکبار جهانی خواهند ایستاد.

روسا، دانشجویان، استادان و کارمنداندانشگاه  بعد از راهپیمایی همراه با اقشار مردم در نماز باصلابت و دشمن شکن جمعه شرکت کردند.