اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان:

دانشگاه کارآفرین باید با نیاز جامعه آشنا باشد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان با تأکید بر سرلوحه قرار گرفتن مطالبات رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان دانشگاه کارآفرین پیشرو در دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه دانست.

به گزارش خبرنگار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دکتر امینرضا کمالیان در ششمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر رسیدن به دانشگاه کارآفرین گام برداشته است، لذا برنامهها باید به شکلی تنظیم شود که مطابق با برنامه ششم توسعه باشد و هر واحد با ارزیابی فعالیتها و برنامههای خود میتواند موفقتر در این مسیر گام بردارد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به آماده بودن برنامه ششم توسعه در تمام واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان، ارزیابی تحقق اهداف این برنامه در مراکز آموزش عالی استان گامی موفق در راستای رسیدن به پیشرفت و توسعه دانشگاه و کشور است.

کمالیان با بیان اینکه بررسی و شناخت اهداف برنامه توسعه ششم مهمترین شاخص برای ارزیابی است، عنوان کرد: ارزیابی عملکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه باید با تأکید بر کیفیت انجام شود و پس از ارزیابی نتایج توسط روسای واحدها تحلیل گردد تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت، راهکارهای سازندهای در جهت رسیدن به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و دستیابی به مطالبات رهبری ارائه شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان افزود: ارزیابی معطوف به تحلیل و توسعه از ارکان مهم دست یابی به تعالی و پیشرفت است. زیرا نتایج حاصل از این ارزیابی بر اساس مقیاسهای کیفی بدست آمده و تجزیه و تحلیل شده است.

این مسئول با اشاره به این مطلب که دانشگاه کارآفرین باید با نیاز جامعه آشنا باشد و در راستای برطرف کردن نیازهای جامعه گام بردارد، بیان کرد: توجه به رشتهها، استادان و دانشجویان در اولویت برنامه دانشگاه کارآفرین است. دانشگاه اثرگذار دانشگاهی است که بر اساس تقاضای اجتماع فعالیت علمی، پژوهشی، فرهنگی و .... داشته باشد.

در ادامه این جلسه رؤسای شوراهای تخصصی استان از گزارشی از عملکرد خود ارائه و پیرامون بهتر اجرا شدن مصوبات بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ششمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با حضور دکتر زهرا اربابی معاون توسعه و برنامه ریزی استانداری استان، رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی استان و رؤسای شوراهای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.