اخبار

در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی ؛

راه‌اندازی سه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان تصویب شد

راه‌اندازی سه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان تصویب و برنامه بودجه سال 97 واحدها و مراکز این دانشگاه به تفیکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در این جلسه اظهار کرد: «تاکنون درآمد دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر شهریه دانشجویی بوده، اما با تغییر رویکرد دانشگاه و تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، باید در همهحوزهها راهکارهای مناسب برای جذب درآمد ارائه کرد

دکتر سلطانعلی میر افزود: «واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان باید به درآمد غیرشهریهای توجه ویژه داشته باشند زیرا این روند در واحدها و مراکز بسیار کند و در برخی واحدها اصلا انجام نشده است و باید این مسیر تغییر کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و واحد زاهدان، دانشگاه را پتانسیلی برای توسعه استان معرفی و عنوان کرد: «باید با برقراری تعامل و ارتباط دوسویه میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی استان بتوان توانمندیهای دانشگاه را به عنوان یک فرصت معرفی کرد و این فرصتها را در اختیار سازمانها قرار داد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اشاره به اقدام برای راهاندازی مراکز مطالعات و تحقیقات، این مراکز را به عنوان یکی از پتانسیلهای دانشگاه دانست و گفت: «سه مرکز مطالعات میانفرهنگی، مرکز مطالعات زنان و مرکز تحقیقاتی مطالعات اقتصادی و بازیابی میتواند کمک قابل توجهی به پیشرفت استان داشته باشد اما این پیشرفت منوط به معرفی و برقراری ارتباط این مراکز با سازمانها و ارگانهای استان است

در بخش دیگری از این جلسه بودجه سال 97 واحدها و مراکز آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک مورد بحث، بررسی و تحلیل قرار گرفت.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.