اخبار

کمالیان:

راه‎اندازی کمیته مشاوره دانشجویی برای توسعه و پیشرفت ضروری و مهم است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در جمع دانشجویان نخبه واحد زاهدان، هدف از تشکیل این جلسه را راه‌اندازی یک اتاق فکر دانشجویی با عنوان کمیته مشاوره دانشجویی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، دکتر امین رضا کمالیان در نخستین جلسه هسته مشاوره دانشجویی که متشکل از دانشجویان نخبه واحد زاهدان است، اظهار کرد:دانشگاه موضوعات و مسائل متعددی در حوزههای مختلف دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و ... را در خود جای داده است و دانشجو به عنوان هسته اصلی این بخشها مشاوری موفق و قابل اعتماد است.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: باید انتظارات دانشجویان شناسایی و طبق قانون و مقررات این انتظارات پاسخ داده شود، اما کسب انتظارات دانشجویی یک امر مهم است و اعضای اتاق فکر دانشجویی به عنوان منبع اصلی گردآوری اطلاعات، میتوانند مشاورانی مناسب برای شناسایی انتظارات و درخواستهای دانشجویان باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با تأکید بر برگزاری جلسات مشاوره به صورت هر ماه، افزود: پس از دریافت انتظارات و درخواستهای دانشجویان، از نظر و پیشنهادهای ارائه شده توسط اعضای اتاق فکر دانشجویی برای پاسخ دادن به درخواستهای دانشجویی بهرهبرداری میشود.

این مسئول بیان کرد: راهکارهای پیشنهادی باید با هدف رسیدن به واقعیت همراه باشد تا دستیابی و اجرای آن به صورت عملی امکانپذیر و منجر به رضایتمندی دانشجویان و استادان و پیشرفت دانشگاه شود.

کمالیان تأکید کرد: باید برنامهریزیهای انجام شده و پیشنهادات ارائه شده، در مسیر رشد کیفی دانشگاه در عرصههای پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و ... و رسیدن به دانشگاه کارآفرین باشد، به عنوان مثال در این زمینه میتوان بالا بردن سطح کیفی مقالات، طرحها و ایدههای پژوهشی دانشجویان، ترغیب برای حضور فعال در انجمنهای علمی، بالا بردن سطح کیفی نشریات دانشجویی، ترغیب دانشجویان برای حضور در کانونهای دانشجویی، بهرهبرداری از ایدههای خلاقانه و کارآفرینانه دانشجویان و استفاده بهینه از این ایدهها در مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان را نام برد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: عرصه فعالیت هسته مشاوره دانشجویی باید با تعامل و اطلاعرسانی متقابل همراه باشد تا نقاط ضعف کاهش و نقاط قوت متعالی و بستر لازم برای حضور چشمگیر دانشجویان در فعالیتهای علمی و فرهنگی مهیا شود.

در بخش دیگری از این جلسه دانشجویان با بیان برخی از مشکلات، راهکارهایی را در راستای مرتفع شدن این مسائل ارائه کرده که بسیاری از این راهکارها مورد تأیید ریاست دانشگاه قرار گرفت.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.