اخبار

عضو هيات علمي دانشگاه:

رودخانه هيرمند، عامل تمايز وضعيت سيستان با كوير لوت

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان گفت: رودخانه هيرمند، عامل تمايز وضعيت سيستان با كوير لوت محسوب می‌شود.

عليرضا جلالزايي در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، افزود: مهمترين منبع آبي جلگه سيستان، رودخانه هيرمند است، اين رودخانه از دير باز اهميت زياد و نقش تعيين كننده اي در تعيين كننده اي در حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي سيستان داشته است.

عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان افزود: رودخانه هيرمند، امروزه نيز در حيات زيستي ساكنين اين سرزمين داراي اهميت راهبردي است.

به گفته وي سرچشمه رودخانه هيرمند، ارتفاعات افغانستان و بويژه كوههاي هندوكش است.

جلالزايي تصريح كرد: يكي از اين انشعاب ها پويان مشترك است كه بخشي از مرز مشترك بين ايران و افغانستان را تشكيل مي دهد كه در گذشته آب آن وارد هامون پوزك مي شد.

وي در ادامه بيان كرد: ديگر انشعاب اصلي هيرمند خود به دو شاخه پويان ايران و رودخانه سيستان تقسيم شده است و از هر يك از اين شاخه ها نهرهاي متعددي منشعب مي شود كه آب را به مناطق مختلف سيستان مي رساند كه آب اين رود به درياچه هامون در اطراف كوه خواجه مي ريزد.

جلالزايي افزود: رودخانه هيرمند در سالهاي آبي گاهي اوقات دچار طغيان نيز شده است كه براي بهره برداري مطلوب از آب هيرمند دو سه كهك و زهك نيز به منظور تامين آب سيستان بر روي آن احداث شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه در پايان گفت: گرچه هيرمند بزرگترين منبع آبي و حياتي سيستان است اما رودخانه هاي ديگري نيز از شرق و شمال و شمال شرقي نيز به درياچه هامون مي ريزند كه نقش بسزايي در حيات اكوسيتمي منطقه سيستان از گذشته تا به حال ايفا كرده اند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.