اخبار

زمان تعطیلات تابستانی واحد...

زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان...

طبق مصوبه سازمان مرکزی دانشگاه در خصوص تعطیلات تابستانی دانشگاه های آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از تاریخ 96/05/21 لغایت 96/06/03 تعطیل می باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.