اخبار

جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری

سازمان سنجش آموزش کشور، شرایط و جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی متمرکز در آزمون سراسری سال 1396 را اعلام کرد.

نتایج آزمون سراسری  بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانیwww.sanjesh.org از نتایج خود مطلع شوند.

همه پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم برای ثبت‌نام باید ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه و در صورتی که دانشگاه یا موسسه محل قبولی برنامه زمانی مشخصی را برای ثبت‌نام در سایت خود درج نکرده باشد، پذیرفته‌شدگان این قبیل موسسات باید مطابق جدول زیر برای ثبت‌نام به محل قبولی مراجعه کنند.

روز و تاریخ ثبت‌نام

ترتیب حرف اول نام خانوادگی

سه شنبه 96/6/28

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

چهار‌شنبه 96/6/29

ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س

شنبه 96/7/1

ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ک

یکشنبه 96/7/2

گ – ل – م – ن – و - هـ - ی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان:

هر یک از پذیرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی یا منحصرا سوابق تحصیلی) باید بر حسب موردهای مندرج در جدول زیر مدارک لازم را برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل دهند:

ردیف

مورد (دیپلم ‌یا مدرک‌ تحصیلی)

ارائه مدرک + یک نسخه تصویر تأییدیه

توضیح و موارد بررسی

1-1

نظام‌قدیم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ یا گواهی ‌مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم

-بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ دیپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم می‌بایست با سه سال تحصیل مندرج ‌در لیست یکسان باشد.

- تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی نیمسال اول‌ و دوم باید حداکثر تا پایان 96/6/31 باشد.

1-2

گواهی‌ تحصیلی‌سال‌ ما قبل و2 سال ‌‌ماقبل دیپلم‌ با‌ درج‌‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل‌تحصیل با مهرو امضاء‌ مدیردبیرستان و یا‌ هنرستان با درج ‌بخش‌ و شهرستان ‌سال‌‌ ماقبل‌ و2 سال‌قبل ازدیپلم

1-3

اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم باقید معدل کتبی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش

رشته‌های ‌تحصیلی ‌گزینش‌ صرفاً براساس ‌سوابق‌تحصیلی‌ (معدل‌کتبی)

2-1

نظام‌جدیدآموزش‌متوسطه

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی

- تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا پایان 96/6/31 باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرک‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.

2-2

اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

2-3

اصل ‌مدرک‌‌ یا گواهی‌‌ دیپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌جدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و‌ یا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرک

2-4

اصل ‌مدرک‌ و ‌یا گواهی ‌سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌ و ‌یا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک

2-5

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضی ‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

داوطلبانی که متقاضی ترمیم نمرات دروس امتحان نهایی سال سوم خود بوده‌اند لازم است کارنامه ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمایند.

3

مدرک ‌معادل‌کاردانی‌ ‌ویژه دانشجویان اخراجی ‌و انصرافی

اصل مدرک و یا گواهی دانش‌آموختگی در دوره‌ی معادل

در خصوص ‌دارندگان ‌مدرک‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 معاونت ‌آموزشی‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاک ‌عمل بوده و بررسی‌های لازم می‌بایست براساس این بخشنامه صورت‌گیرد. ضمنا قبولی ‌پذیرفته‌شدگان دارای مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه‌ مذکور نمی‌باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان‌مدرک کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم)

تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثر تا تاریخ 96/6/31

5

‌دارندگان‌مدرک کاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشکی

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم)

اصل‌ و یا گواهی ‌مدرک ‌کاردانی ‌پیوسته ‌آموزشکده‌های فنی‌ و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پایان ‌طرح‌ نیروی ‌انسانی به‌ تاریخ حداکثر 31/6/96 برای رشته‌های ‌تحصیلی ‌نیمسال اول و یا 96/11/30 برای ‌رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثر تا 96/6/31 و شرط معدل برای ثبت‌نام ملاک نمی‌باشد

7

دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

کارمندان دولت

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک

--------------

8

اصل‌ حکم‌ مرخصی‌ سالانه ‌یا موافقت ‌رسمی‌ و بدون‌ قید و شرط

--------------

9

کارکنان ‌رسمی ‌وزارت ‌علوم، تحقیقات و فنآوری‌ و دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزشی و پژوهشی وابسته پذیرفته شده در ‌رشته‌های‌‌ تحصیلی ‌‌نوبت ‌دوم (شبانه)

اصل‌ حکم ‌استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور

حداکثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسری بوده است در غیراینصورت قبولی آنان لغو می‌شود

10

کارکنان‌دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی پذیرفته‌‌شده در ‌‌رشته‌های‌‌‌تحصیلی ‌نوبت‌‌دوم (شبانه)

اصل‌گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل سه‌‌سال‌سابقه یکی ازانواع استخدام دراستان محل قبولی

محدودیتی از لحاظ سن ندارند.

11

آموزگار دیپلمه رسمی (قطعی‌،‌ آزمایشی ‌و پیمانی) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌

معرفی‌نامه‌ رسمی ‌از وزارت ‌آموزش‌ و پرورش ‌(فرم سهمیه آموزگاران- شماره 3) با امضاء‌ و مهر رئیس آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط

رشته تحصیلی قبولی: راهنمایی و مشاوره

12

بهیاران پذیرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاری

1- معرفی‌نامه‌ مبنی بر داشتن ‌3 ‌سال‌ خدمت ‌اعم از دولتی‌ یا‌ غیردولتی ‌به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت.

2- ارائه مدرک دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه ‌و یا دپیلم‌ بهیاری‌ نظام جدید آموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرک‌ پیش‌دانشگاهی (حداکثر تا تاریخ 96/6/31 اخذ شده ‌باشد)

رشته تحصیلی قبولی: پرستاری

13

سهمیه 30% دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال 1392 مجلس محترم شورای اسلامی

رشته‌های تحصیلی مندرج در صفحات 54 الی 61 دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

پذیرفته شده می‌بایست بومی یکی از استان‌های مرتبط با محل رشته قبولی مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 بوده و از وی تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر 3 برابر طول مدت تحصیل اخذ خواهد شد.

14

سهمیه مناطق محروم

کدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته تحصیلی:

- علوم‌ریاضی‌و فنی (صفحات 47 تا 48)

- علوم‌تجربی (صفحه 61 تا 62)

- علوم انسانی (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان‌های خارجی (صفحه 30)‌

پذیرفته شده می‌بایست بومی یکی از استان‌های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، ‌کردستان، کرمانشاه، ‌کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 باشد.

15

سهمیه داوطلبان شهرستانهای: اهر، ‌ورزقان و هریس (استان آذربایجان شرقی)

کدرشته‌های مندرج‌ در دفترچه‌های انتخاب‌ رشته ‌تحصیلی:

- علوم‌ریاضی‌و فنی (صفحه 47)

- علوم‌تجربی (صفحه 61)

- علوم انسانی (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان‌های خارجی (صفحه 30)‌

- بومی‌ یکی ‌از بخش‌های‌ شهرستان‌های‌ ذیربط

- محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوم یا سوم و یا پیش دانشگاهی در یکی از بخش‌ها و یا شهرستان‌های ذیربط باشد.

- تاییدیه فرمانداری

16

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضیحات بند «د» صفحه 4 دفترچه راهنمای انتخاب رشته

ملاک‌ بومی بودن: ارائه گواهی سکونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسی

17

کلیه پذیرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از تمام صفحات

--------------

18

کلیه پذیرفته شدگان

اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی

--------------

18

کلیه پذیرفته شدگان

6‌ قطعه ‌عکس ‌تمام‌ رخ ‌4×3 تهیه ‌شده ‌در سالجاری

--------------

20

کلیه‌ پذیرفته‌شدگان (برادران)

مدرک‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه

با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری (دفترچه شماره یک) سال 1396

21

کلیه پذیرفته‌شدگان

اصل ‌وکپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...

-------

 

با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش‌دانشگاهی در دهه سوم شهریور، در صورتی که پذیرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی نشوند، از آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی‌ تا تاریخ‌ 26 مهر 96 به موسسه محل قبولی دریافت می‌شود و در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا این تاریخ قبولی آنان لغو می‌‌شود.

دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک معادل‌ کاردانی‌ (اعم از کاردانی ‌عمومی‌ و یا کاردانی‌) را دریافت کرده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب ‌کامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ کل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشکل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولی اعلام شده را دارند. این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند همه تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یکجا به‌ انجام‌ برسانند.

هر یک از دارندگان ‌مدرک‌ کاردانی‌‍ (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌ و حرفه‌ای (برادران) حداکثر تا تاریخ 96/6/31 (رشته تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی‌ و یا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامی باشد) و رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان فاقد دوره کارشناسی ناپیوسته باشد در این آزمون پذیرفته شده‌اند (با احتساب تعدادی از واحدهای دوره‌ کاردانی در دوره ‌بالاتر به نحوی‌ که حداکثر طول‌ مدت‌ تحصیل آنها از کاردانی به مقطع بالاتر 2 سال‌ کمتر از طول ‌‌مدت تحصیل طبق‌ ضوابط‌ وزارت ‌متبوع ‌در همان دوره تحصیلی باشد) از نظر نظام وظیفه بلامانع می‌باشد در غیراینصورت قبولی ‌آنان لغو می‌‌شود.

مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش‌دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول می‌باشد‌. بنابراین این دسته از پذیرفته‌شدگان می‌توانند در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران) در مقطع بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند.

همه فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی (‌فوقدیپلم دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش ‌عالی‌) رشته‌های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی (‌اعم از خواهران و برادران‌) که خدمات قانونی مقرر آنان (طرح لایحه نیروی انسانی) تا تاریخ 96/6/31 به پایان رسیده‌ باشد، مجاز به انتخاب رشته‌های ‌نیمسال اول ‌و‌ دوم بوده‌ و‌ فارغ‌التحصیلان دوره‌های مذکور که ‌خدمات قانونی مقرر آنان تا 96/11/30 به‌ پایان ‌خواهد ‌رسید، منحصراً مجاز به ‌انتخاب ‌‌رشته‌های ‌‌تحصیلی‌ برای ‌نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 بوده‌اند. آن دسته از دارندگان‌ مدرک‌کاردانی (فوق‌دیپلم) رشته‌های‌تحصیلی گروه آموزشی پزشکی که خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ 96/11/30 به‌ پایان نخواهد رسید، مجاز به‌ ثبت‌نام ‌در رشته قبولی نبوده و‌ قبولی آنان از نظر این سازمان ‌لغو خواهد ‌بود.

دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) که در هر یک از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول پذیرفته ‌شده‌اند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت (وظیفه عمومی) هستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینکه دوران خدمت ضرورت (وظیفه عمومی‌) آنان تا تاریخ 96/6/31 (برای هریک از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول) یا تا تاریخ 96/11/30 (برای هر یک از رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم)‌ به پایان خواهد رسید مجاز به ثبت‌نام در رشته قبولی اعلام شده هستند.

توضیحات سهمیه‌ ایثارگران و رزمندگان:

آن دسته از داوطلبان ایثارگر (اعم از ایثارگران 25 درصد ظرفیت و ایثارگران 5 درصد ظرفیت) و رزمنده شامل (1- رزمندگان بسیجی. 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نیروهای مسلح 4 - خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهید». 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر. 6- جانبازان 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان زیر 25درصد و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) در آزمون سراسری سال 1396 پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌یا مدرکی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خود نیستند. چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای حسب مورد از ارگان‌های ذیربط ‌مورد تأیید قرار نگیرد از تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.

نحوه و تاریخ انتشار فهرست اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال 1396:

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج رشته تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی یا انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش سایر رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال 1396 (دوره‌های روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور) به همراه ‌فهرست ‌اسامی ‌و ‌شماره‌ داوطلبی‌ معرفی‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور تا چند برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ 24 مهر 96 منتشر می‌شود.

معرفی‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور باید با توجه به برنامه‌ زمانی اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه‌ای که به همراه فهرست معرفی‌شدگان این قبیل رشته‌ها منتشر خواهد شد، برای شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته‌های مربوط اقدام کنند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.