اخبار

کمالیان تأکید کرد:

شورای آموزشی یک اتاق فکر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در اولین جلسه شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان شورای آموزشی را یکی از مهمترین شوراهها برشمرد و گفت:  شورای آموزشی یک اتاق فکر است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، دکتر امینرضا کمالیان با تأکید بر اینکه توسعه مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان از گروههای آموزشی آغاز شود، عنوان کرد: باید پژوهش و مسائل پژوهشی در اولویت کار استادان و دانشجویان قرار بگیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: سیاستها و راهبردهای آموزشی استان در این شورا تعیین میشود و هر تصمیمی که در شورای تخصصی اتخاذ شود برای حوزه آموزش لازم الاجرا است.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه از نظر کمی و کیفی، آموزش نیاز به مشاوره و همفکری دارد، اظهار کرد: تقویم آموزشی باید با دقت تنظیم شود تا دانشجویان در مدت زمان تحصیل آرامش لازم را جهت انجام فعالیتهای پژوهشی داشتهباشند.

وی خواستار شناسایی دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان توسط حوزهی آموزش شد و گفت: یکی از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی رسیدن به دانشگاه کارآفرین است و در این راستا ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیتهای پژوهشی مهم و الزامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: موفقیت در رسیدن به هدف نتیجه داشتن استادان برجسته است، باید در انتخاب استادان حق التدریس توجه بیشتری انجام شود و شایسته سالاری مدنظر باشد.

در ادامه جلسه برنامههای آموزشی سال جدید تحصیلی توسط اعضاء شورا تدوین شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.