اخبار

کمالیان:

ظرفیت احداث مدارس سما در سیستان و بلوچستان وجود دارد

دکتر فرشاد مشاور رئیس، معظمی مدیرکل حراست و مهندس فتحی مدیر بازرسی سازمان سما از مدارس و آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد زاهدان، دکتر امین رضا کمالیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان سیستان و بلوچستان در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده در مدارس و آموزشکده سما زاهدان ارائه کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان هم با تأکید بر اینکه ظرفیت احداث مدارس سما در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و با توجه به قابلیت بالای موجود و رعایت صرفه و صلاح و بحث اقتصادی دنبال گسترش سما در استان هستیم، عنوان کرد: «امروز ما باید دنبال تقویت مدارس سما باشیم و قطعاً دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا ضرر نخواهد کرد

فرشاد مشاور رئیس سازمان سما بعد از بازدید از فضاهای آموزشی مدارس و آموزشکده سما زاهدان در نشستی با رئیس و دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان تغییرات و اقدامات انجام‌شده را نسبت به بازدید قبلی قابل‌تحسین و عالی قلمداد کرد.

معظمی مدیرکل حراست نیز با بیان اینکه طراحی فضای آموزشی تأثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان دارد، اظهار کرد: «یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت تحصیلی و امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان برخورداری آنان از یک محیط آموزشی مناسب است که مدارس و آموزشکده سما زاهدان ازنظر موقعیت فضا و مکانی خوب است البته نواقصی از جمله نبود سیستم گرمایشی استاندارد وجود دارد که امیدواریم این عیوب به‌مرورزمان رفع شود

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.