اخبار

عضو هيات علمي دانشگاه:

فراهم ساختن زیرساخت‌های اجتماعی از راه‌های توسعه روستاها

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان و کارشناس برنامه‌ریزی شهری گفت: یکی از راه های توسعه روستاها، فراهم ساختن زیر ساخت های اجتماعی است.

علیرضا جلال زایی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان افزود: کشاورزی یکی از راه های توسعه روستاست اما به تنهایی نمی تواند متخصصان برنامه ریز را برای توسعه روستاها کمک کند.

کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: آنچه که مسلم است از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی شود زیرا فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی شود.

به گفته وی افزایش بهره وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می شود و این خود باعث کاهش اشتغال روستائیان و فقر روز افزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می شود.

جلال زایی تصریح کرد: امروزه برنامه توسعه روستایی جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی اقتصادی جامعه روستایی بکار می روند.

وی ادامه داد: روستاها منشاء تحول اقتصادی در هر منطقه هستند که باید به این مناطق توجه خاصی داشت و با فراهم کردن زیرساخت هایی همچون بهبود شرایط و کیفیت زندگی، معشیت مردم محلی و ارتقاء کارآیی زندگی اجتماعی و اقتصادی باعث بوجود آمدن شکل جدیدی در زندگی آنها شد.

جلال زایی اظهار داشت: منظور از ایجاد، توسعه و نگهداری زیر ساخت های روستایی صرفاً تزریق نهادهای سرمایه ای به یک جامعه با تولید سنتی نیست بلکه هدف ایجاد ساز و کارها، نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستائیان است.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان افزود: یکی از تنها راهکارهای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، فراهم آوردن زیرساخت های اجتماعی به روستاهاست که در صورت ضعیف عمل کردن در این امر مهم، تبعات آن اول گریبانگیر روستاها و بعد از آن جوامع شهری خواهد شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.