اخبار

رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما زاهدان در گفت‌وگو با خبرنگار واحد زاهدان:

فضا و محیط آموزشی مناسب بستر رشد و پیشرفت دانش‎آموزان است

رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد زاهدان با مهم برشمردن محیط و فضای آموزشی مدارس، فضای مناسب و محیط مطلوب را بستری مهم برای رشد و پیشرفت دانشآموزان دانست.

محسن حیدری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار واحد زاهدان با توجه به معماری و فضای مدارس اظهار کرد: «فضا و محیط مدارس باید به گونهای باشد که دانشآموزان با فضای آموزشی ارتباط نزدیک پیدا کنند و احساس تعلق خاطر بیشتری به مدرسه داشته باشند

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حوزه مدارس سما واحد زاهدان به منظور گام برداشتن در مسیر تعالی و پیشرفت بیش از پیش دانشآموزان اقدامات مهم و ارزندهای انجام داده است، عنوان کرد: «رنگ آمیزی و نقاشی فضای درونی و بیرونی مدارس و کلاسهای بهسازی نیمکتها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی است

حیدرینسب افزود: «از دیگر اقدامات انجام شده باید ایجاد حیاط پویا در مدرسه دوره اول و دوم ابتدایی و راه‎‎اندازی کلاس هوشمند، کتابخانه و اتاق مشاوره در مدارس متوسطه اول را نام برد که امیدواریم اقدامات انجام شده مسیر رسیدن به مدارس با نشاط را هموار سازد

این مسئول نقش مدرسه و تعلیم تربیت کودکان را در توسعه ایران اسلامی به عنوان خشت اول تشبیه کرد و گفت: «مدارس نقطه آغاز ایجاد کشوری زیبا، توسعهیافته و متعالی است آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت باید به گونهای حرکت کند که ارتقا و اعتلای فرهنگ، اخلاق، دینداری و ظهور همهی پیشرفتها از مدرسه باشد

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.