اخبار

طاهری تأکید کرد:

لزوم فرهنگ‌سازی کرسی‌های نظریه‌پردازی تخصصی در مراکز آموزش عالی

دبیر کمیته کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان بر ضرورت فرهنگ‌سازی کرسی‌های نظریه‌پردازی تخصصی در مراکز آموزش عالی تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی از زاهدان، علی‌ اکبر طاهری صبح امروز در نخستین جلسه دبیران کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان اظهار کرد: هدف از راهاندازی کرسیهای نظریهپردازی تخصصی و ترویجی در استان سیستان و بلوچستان، بسترسازی، ساماندهی و فرهنگ‌سازی در راستای عملیاتی‌کردن کرسیها در واحدهای آموزشی است.

وی اضافه کرد: همه اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاهی با اولویت رشتههای علوم انسانی و معارف اسلامی میتوانند در این کرسیها نقشآفرینی کرده و برای گفتمانسازی علمی، تقویت فضای عقلانی و بسط فرهنگ گفتگو و نقد در فضای دانشگاه مؤثر باشند.

دبیر کمیته استانی کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره عنوان کرد: از جمله وظایف کمیته دستگاهی استانی، ارائه مشاوره به کمیته مرکزی برای تحقق مناسبتر موضوع، ارائه برنامههای اجرایی در سطح استان و واحد دانشگاهی برای برگزاری کرسیهای تخصصی، جهتدهی رسالهها، پایاننامهها، همایشها، نشستهای تخصصی، طرحهای پژوهشی به سمت نظریهپردازی و نوآوری با محور نیازهای دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی است.

طاهری یادآور شد: تقویت، تسهیل و نظاممند کردن فرایند برگزاری کرسیها در سطح واحدهای آموزش عالی استان از دیگر اهداف کمیته دستگاهی استانی است.

وی خاطرنشان کرد:  فرایند برگزاری کرسیهای ترویجی در واحدها به این صورت است که ابتدا عنوان و موضوع محقق (عضو هیئت علمی) به شورای واحد ارسال و موضوع پس از بررسی و تأیید توسط شورا، به دبیرخانه کرسی ارجاع میشود و پس از تعیین ناقدین براساس موارد مذکور در آییننامه اقدام به برگزاری کرسی میشود.

دبیر کمیته استانی کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره توضیح داد: در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷، تعداد ۱۴ موضوع برای اجرای کرسی ترویجی به دبیرخانه استان ارسال شده که از این تعداد ۱۰ عنوان مصوب و چهار کرسی ترویجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برگزار شد و ۶ کرسی دیگر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برگزار میشود.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.