اخبار

کمالیان تأکید کرد

مراکز رشد، مؤلفه اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، مؤلفهاصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی را توسعه و تقویت مراکز رشد و حمایت از شرکتهای دانشبنیان دانست.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد زاهدان، دکتر امینرضا کمالیان در جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان اظهار کرد: «با توجه به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری، با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید بستری مناسب برای دستیابی به مطالبات رهبری مهیا و فراهم شود

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مهمترین شاخص اقتصاد مقاومتی دانشبنیان بودن آن است، گفت: «اقتصاد مقاومتی یعنی تجاری‌سازی علم و تحقق این امر با تقویت مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری میسر میشود

این مسئول توجه به پایاننامهها، ایدههای فناورانه و اختراعات را امری ضروری برشمرد و عنوان کرد: «مراکز رشد باید تلاش کنند حلقه مشترک میان دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجویان خلاق و نوآور را به وجود آورند و با حمایت مالی و معنوی از ایدههای فناورانه کارآفرینی و تبدیل علم به ثروت را رونق بخشند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان افزود: «باید از علم و فناوری را در دانشگاه حمایت کنیم تا بتوانیم اعضای هیات علمی و دانشجویان را به سمت انجام فعالیتهای عملیاتی هدایت کنیم

کمالیان با بیان اینکه طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان باید بر مبنای نیازسنجی منطقه و استان باشد، گفت: «استان سیستان و بلوچستان دارای نیروی انسانی بسیار خوب و متخصص و منابع طبیعی مطلوبی است و دانشگاه موظف است با استفاده از این پتانسیل‌ها زمینه رشد و توسعه استان را فراهم کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان بر ضرورت توسعه بسترهای لازم برای حضور دانشجویان نخبه و خلاق در استان تاکید و بیان کرد: «اگر حمایت‌ها از صاحبان ایده در استان به‌موقع و درست انجام پذیرد، باعث ایجاد انگیزه و ترغیب آنان برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه میشود

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه روند رشد واحدها و هستههای فناور و وضعیت ثبت درخواستهای جدید مورد بررسی قرار گرفت.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.