اخبار

در گفت‌وگو با روابط عمومی مطرح شد؛

نخستین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت فروردین 95 برگزار می‌شود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان کنفرانسی با موضوع ریاضیات و کاربردهای آن در صنعت را با عنوان کامل«نخستین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت» در فروردین ماه 95 برگزار می‌کند.

دکتر علی پایان در گفت‌وگو با روابط عمومی اظهار کرد: با توجه به اینکه فاصله بین صنعت و دانشگاه در کشور ما قابل ملاحظه است و به عبارت دیگر مباحث علمی بسیار کم در حوزه صنعت به کار گرفته میشوند و بر اساس منویات مقام معظم رهبری که باید این فاصله معرفی و موانع موجود این مهم واکاوی و راهکارهای رفع آنها ارائه شود، یکی از اقدامات لازم در این خصوص برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی در حوزه مرتبط با صنعت و دانشگاه است.

دبیر علمی نخستین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت افزود: با این جهتگیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان پیشنهاد برگزاری کنفرانسی با موضوع ریاضیات و کاربردهای آن در صنعت را مطرح کرد که عنوان کامل این کنفرانس "نخستین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت" است، رئیس این کنفرانس دکتر امینرضا کمالیان رئیس واحد زاهدان و برگزار کننده گروه ریاضی این واحد دانشگاهی است.

این مسئول عنوان کرد: در جلسهای که با حضور فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، دکتر محمدعلی جهان‌تیغی و اینجانب به ترتیب به عنوان دبیر اجرایی و دبیر علمی کنفرانس انتخاب شدند و مقرر شد کنفرانس در فروردین ماه 95 برگزار شود.

وی گفت: محورهای کنفرانس شامل تمام رشته گرایشهای ریاضی، رشتههای فنی و مهندسی و برخی رشتههای علومانسانی مانند اقتصاد و مدیریت و گرایشهای مرتبط با آنها و تمام فعالیتهای علمی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط با صنعت که به نوعی با ریاضیات مرتبط بوده هستند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.