اخبار

عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه:

نقش مهم زنان در مدیریت و حفاظت محیط زیست باید جدی گرفته شود

مدیر کمیته آموزش شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان از نقش مهم و ارزنده زنان در مدیریت و حفاظت محیط زیست گفت و بر جدی گرفتن این نقش تأکید کرد.

دکتر مهناز نصرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، اظهار کرد: «افزایش آلودگی حاصل از صنعتی شدن جوامع و مشکلات ناشی از عدم بهره‌برداری بهینه، لزوم بهره‌وری مناسب را برای حفاظت کمی و کیفی منابع محیط زیست تشدید می‌کند

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان افزود: «در این راستا با توجه به محدودیت توان و کارایی دستگاههای دولتی برای دستیابی به اهداف مدیریت محیط زیست، حفاظت و بهره‌برداری از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن با بهرهگیری بهینه از پتانسیلهای اجتماعی و مشارکت مردمی از طریق توسعه آگاهیهای عمومی قابل بررسی است

عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: «در این میان با توجه به جایگاه ارزنده زنان به عنوان نیروی کارآمد در فعالیتهای اجتماعی و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این قشر با بسیاری از گروه‌های سنی و گستردگی دامنه تاثیر فعالیت‌های این گروه در ترویج و انتقال فرهنگ محیط زیستی و توجه به چگونگی مشارکت بانوان در حفاظت محیط زیست و تعیین الگوهای مناسب محیط زیست و انر‍ژی و کاهش زائدات از جایگاه بالایی برخوردار است

این مسئول تأکید کرد: «با بررسی مطالعات و طرحهای انجام شده در کشور در باره صرفهجویی و نقش مشارکت زنان در راستای مدیریت و حفاظت کمی و کیفی منابع محیط زیست کشور باید با تحلیل این تحقیقات، اهمیت افزایش سهم زنان در تصمیم‌گیری، طرحریزی، مدیریت و گسترش خدمات در عرصه مدیریت و حفاظت محیط زیست و تدوین استراتژیهای لازم برای از میان برداشتن موانع فرهنگی، اقتصادی، اداری و قانونی بیش از پیش آشکار شود

نصرآبادی با توجه به نظریههای گوناگونی که در زمینه نقش زن در حفاظت از محیط زیست مطرح شده است، بیان کرد: «برخی معتقدند که زنان به دلیل زن بودن بهتر از مردان از محیط زیست خود محافظت میکنند، گروه دیگری معتقدند زنان نه به عنوان زن بودن، بلکه به علت تجربههایی که در زمینه استفاده از منابع طبیعی و مدیریت آن دارند، بیش از مردان در حفاظت محیط زیست نقش داشتهاند و سرانجام برخی نظریهپردازان بر این باورند که زنان دارای نیروهایی هستند که هنوز کشف نشده است و از این رو لازم است برنامهریزان توسعه برای شکوفایی چنین نیروهای بالقوهای، بستری مناسب فراهم کنند

وی با بیان اینکه زنان با نقش مهمی که در مدیریت خانه دارند، میتوانند برنامهریزان اصلاح محیط زیست در خانه و محله باشند، عنوان کرد: «در فرهنگهای مختلف، زن مسئول اصلی سلامت خانواده و تأمین محیطی پاک برای آنان بوده است. بنابراین حساسیت وی نسبت به رفع آلودگیها بیشتر از سایران است

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.