اخبار

اسلام یعنی دین پژوهش، تحقیق و پویایی

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان، دین اسلام را دین پژوهش، تحقیق، پویایی، تولید علم و فناوری دانست.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد زاهدان، آیتالله عباسعلی سلیمانی در مراسم تجلیل پژوهشگران برتر واحد زاهدان با قدردانی از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران گفت: برپایی این نشست و تجلیل از پژوهشگران را که اقدامی بهینه و ارزشمند است را ارج مینهیم.

امام جمعه زاهدان افزود: تردیدی نیست که در یک جامعه علمی بحث پژوهش گوهر و روح کالبد علم است، جامعه دینی یعنی جامعه پژوهشی، علمی و تحقیقاتی.

این مسئول با بیان اینکه کلمه اجتهاد به معنی جهد و کوشش و تلاش در فناوری و نوآوری علمی است، عنوان کرد: افتخار این را داریم که در نظام دینی قائل به باب انفتاح علم هستیم نه انسداد علم، واژه اجتهاد در فقه پویا به معنی پژوهش و تحقیق است.

وی جامعه را نیازمند به فقه با دو بال زمان و مکان دانست و بیان کرد: بیانات گذشتگان چراغی است برای مسیر رسیدن به موفقیت در آینده، برای توسعه، علم باید به روز و به زمان باشد.

سلیمانی افزود: افتخار داریم در دینی به سر میبریم که به ما پیشوایان دینی فرمودند اگر امروز و دیروزت یکسان باشد غبار خسران را بر چهره دارید و اگر امروز شما در برابر دیروز کاهش تحقیق و علم باشد شما غبار زیان و ضرر، دوری از رحمت خداوند و آلودگی به لعنت را بر پیشانی دارید.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت: اساساً اسلام از ایستایی گریزان است و آن را یک آفت میداند، هماهنگ شدن با تحول زمان را در دین مبین اسلام به زیبایی و روشنایی میبینیم، اسلام امر کرده است که همیشه در تفکر تامل تحقیق و تدبر باید باشیم حتی قرائت کتاب آسمانی نیز باید با تدبر باشد.

امام جمعه زاهدان عنوان کرد: اساساً پژوهش در فطرت انسان و در نهاد پاک آدمی است یک کودک وقتی پا به عرصه زندگی میگذارد همیشه با سوال مواجه بوده و به دنبال دستیابی به پاسخ سوالات است؛ جامعه، نظام و یا هر مجموعهای که تحول و پویایی در آن نباشد شکننده و آسیبپذیر است.

این مسئول با تشکر و قدردانی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان گفت: واگذاری 40 طرح تحقیقاتی به مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نشان دهنده این است که این مجتمع عظیم آموزشی و تحقیقاتی پویا بوده و اندیشه در میان اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی جوشان است و درون فعال می باشد روح، روح فاعلیت و فعالیت است، نه مقلد بودن و کپی برداشتن، نه مصرف گرا بودن خود مولد می باشد جامعه مولد جامعه زنده است.

در پایان این مراسم از مدیران، پژوهشگران، نخبگان و کارآفرینان برتر واحد تجلیل شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.