اخبار

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان:

کمالیان: همه‎ واحدهای سیستان و بلوچستان باید در سال جدید مجهز به مرکز رشد شوند

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: همهواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در سال جدید باید مجهز به مرکز رشد شوند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دکتر امینرضا کمالیان در هفتمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و نخستین جلسه این شورا در سال جدید، شورای دانشگاه را از مهمترین شوراها دانست و اظهار کرد: «نتایج و مصوبات این شورا برای رشد و توسعه دانشگاه و طی کردن مسیر موفقیت بسیار ارزشمند است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بیان کرد: «توجه ویژه به بودجه سال 96 راهی مناسب برای دستیابی به تأکید دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر میرزاده رئیس دانشگاه مبنی بر دو اصل فرهنگ و دانش است

این مسئول دانشگاهی با تأکید بر افزایش منابع مالی غیرشهریهای که بخش عمده آن به حوزه مراکز رشد و گسترش شرکتهای دانشبنیان اختصاص دارد، گفت: «همهواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در سال جدید باید مجهز به مرکز رشد باشند و واحدهایی که اکنون دارای مرکز رشد بوده باید برنامهریزی مناسب برای توسعه و تقویت واحدها و هسته های فناور انجام داده تا موفق به ثبت این واحدها به عنوان شرکت دانشبنیان شوند

برای افزایش منابع مالی غیرشهریه‌ای و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویی، که بخش عمده بودجه سال 96 را به خود اختصاص داده است، باید در مسیر تبدیل علم به ثروت گامهای مؤثرتری برداشت

وی افزود: «آنچه در سال جدید بیشترین اهمیت را در برنامههای اصلی دانشگاه آزاد اسلامی به خود اختصاص داده، اصول فرهنگ، علم، پژوهش و دانشبنیان بوده که با توجه به مطالبات رهبری تقویت شرکتهای دانشبنیان از ملزومات کار است

کمالیان خاطرنشان کرد: «برای افزایش منابع مالی غیرشهریه‌ای و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویی، که بخش عمده بودجه سال 96 را به خود اختصاص داده است، باید در مسیر تبدیل علم به ثروت گامهای مؤثرتری برداشت

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: «دورههای آموزشی کوتاه مدت در دانشگاه نیز به عنوان یکی از بخشهای بودجه سال 96 مطرح شده است که باید از توانمندی علمی دانشگاه در این حوزه استفاده بهینه داشت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر برگزاری همایش و سمینار ملی فرهنگی در واحدها و مراکز دانشگاهی استان، گفت: «باید برای آشنایی بیشتر جامعه با دستاوردهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، کمیته تبلیغات با عضویت معاونت اداری و مالی، معاونت آموزشی، روابط عمومی و حراست تشکیل شود و هر 15 روز یک بار گزارش عملکرد این کمیته به دبیرخانه هیات امنای استان ارائه شود

رئیس واحد زاهدان بر نظارت بیش از پیش بر فعالیت های علمی پژوهشی استادان و دانشجویان تأکید و عنوان کرد: «لازم است در سال جدید بخش پژوهشی دانشگاه بیش از گذشته فعال بوده و اعضاء هیات علمی برای ارائه طرح های پژوهشی کاربردی و ارائه مقالات با کیفیت مطلوب تلاش بیشتری داشته باشند

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان بر اهمیت مسئولیت دانشگاه در دستیابی به مطالبات رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» تأکید کرد.

در بخش دیگری از این جلسه رؤسای واحدها و رؤسای شوراهای تخصصی استان گزارش از عملکرد سال 95 ارائه و در ادامه پیرامون موضوعات و مباحث علمی، اقتصادی و دانشبنیان بحث و تبادل نظر شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.