اخبار

کمالیان تأکید کرد:

گسترش فناوری، هموار کردن مسیر تعامل و ارتباط ملی و بین‎المللی

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوره کنونی را عصر فناوری و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دانست.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد زاهدان، دکتر امینرضا کمالیان در پنجمین جلسه شورای تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: «اکنون با گسترش اینترنت و شبکههای ارتباطی، اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از گذشته درک میشود و باید توجه ویژهای به آن داشت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: «فناوری ارتباطات و اطلاعات بدون شک تاثیر بسزا و گستردهای در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... جامعه داشته و دارد. به گونهای که بیشترین تبادل در این حوزه انجام میپذیرد. در عصر کنونی برای هر تکنولوژی شیوهها و روشهای خاص و اختصاصی تعریف شده است که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تبیین این سبکها و خط مشیها بر عهده دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بر استفاده بهینه از تجهیزات الکترونیکی و فناوری این واحد دانشگاهی تأکید و عنوان کرد: «اتصال واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان به مرکز داده واحد زاهدان یکی از برنامههای مهم در راستای گسترش اینترنت بوده که بستر مناسب برای اتصال واحدهای زابل و خاش فراهم است

کمالیان با اشاره به تأکید دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مبنی بر توسعه و تعالی فناوری در دانشگاه افزود: «خوشبختانه تحولات وسیعی در حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است و در این راستا بانک اطلاعاتی کامل و جامع طراحی و در اختیار واحدها و مراکز گذاشته شدهاست و به زودی این بانک اطلاعاتی کامل میشود

در ادامه این جلسه درباره مسائل و برنامههای فناوری اطلاعات استان بحث و تبادل نظر شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.